دانلود فایل اکسل فهارس بهای 99

فایل اکسل فهرست های بهای پایه سال ۹۹

فهرست بهای رشته ابنیه

رایگان – خرید

فهرست بهای رشته تاسیسات مکانیکی

رایگان – خرید

فهرست بهای رشته تاسیسات برقی

رایگان – خرید

فهرست بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه

رایگان – خرید

فهرست بهای رشته راهداری

رایگان – خرید

فهرست بهای رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن

رایگان – خرید

فهرست بهای ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری

رایگان – خرید

فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب

رایگان – خرید

فهرست بهای رشته توزیع آب

رایگان – خرید

فهرست بهای رشته چاه

رایگان – خرید

فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی

رایگان – خرید

فهرست بهای رشته سد سازی

رایگان – خرید

فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

رایگان – خرید

فهرست بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی

رایگان – خرید

فهرست بهای رشته ساخت و ترمیم قنات

رایگان – خرید

فهرست بهای رشته آبیاری تحت فشار

رایگان – خرید

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی

رایگان – خرید

فهرست بهای آب شرب روستایی

رایگان – خرید

فهرست بهای مرمت بناهای تاریخی

رایگان – خرید

فهرست بهای خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع

رایگان – خرید

فهرست بهای خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع

رایگان – خرید

فهرست بهای پستهای انتقال و فوق توزیع

فهرست بهای توزیع نیروی برق

رایگان – خرید

جهت دانلود فایل pdf فهارس بها سال ۹۹ روی لینک های زیر کلیک کنید :

فهرست بهای رشته ابنیه

فهرست بهای رشته تاسیسات مکانیکی

فهرست بهای رشته تاسیسات برقی

فهرست بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه

فهرست بهای رشته راهداری

فهرست بهای رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن

فهرست بهای ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری

فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب

فهرست بهای رشته توزیع آب

فهرست بهای رشته چاه

فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی

فهرست بهای رشته سد سازی

فهرست بهای رشته آبیاری تحت فشار

فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

فهرست بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی

فهرست بهای رشته ساخت و ترمیم قنات

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی

فهرست بهای آب شرب روستایی

فهرست بهای مرمت بناهای تاریخی

فهرست بهای خطوط زمینی انتقال

فهرست بهای پست های انتقال

فهرست بهای خطوط هوایی انتقال

فهرست بهای توزیع نیروی برق

logo-samandehi