دانلود فایل اکسل فهارس بهای 99

فایل اکسل فهرست های بهای پایه سال ۹۹

فهرست بهای رشته ابنیه

فهرست بهای رشته تاسیسات مکانیکی

فهرست بهای رشته تاسیسات برقی

فهرست بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه

فهرست بهای رشته راهداری

فهرست بهای رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن

رایگان – خرید

فهرست بهای ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری

رایگان – خرید

فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب

فهرست بهای رشته توزیع آب

فهرست بهای رشته چاه

فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی

فهرست بهای رشته سد سازی

فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

فهرست بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی

فهرست بهای رشته ساخت و ترمیم قنات

فهرست بهای رشته آبیاری تحت فشار

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی

فهرست بهای آب شرب روستایی

فهرست بهای مرمت بناهای تاریخی

فهرست بهای خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع

فهرست بهای خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع

فهرست بهای پستهای انتقال و فوق توزیع

فهرست بهای توزیع نیروی برق

جهت دانلود فایل pdf فهارس بها سال ۹۹ روی لینک های زیر کلیک کنید :

فهرست بهای رشته ابنیه

فهرست بهای رشته تاسیسات مکانیکی

فهرست بهای رشته تاسیسات برقی

فهرست بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه

فهرست بهای رشته راهداری

فهرست بهای رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن

فهرست بهای ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری

فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب

فهرست بهای رشته توزیع آب

فهرست بهای رشته چاه

فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی

فهرست بهای رشته سد سازی

فهرست بهای رشته آبیاری تحت فشار

فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

فهرست بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی

فهرست بهای رشته ساخت و ترمیم قنات

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی

فهرست بهای آب شرب روستایی

فهرست بهای مرمت بناهای تاریخی

فهرست بهای خطوط زمینی انتقال

فهرست بهای پست های انتقال

فهرست بهای خطوط هوایی انتقال

فهرست بهای توزیع نیروی برق

logo-samandehi