نرم افزار

آنالیز بهای فهارس بهای اختصاصی نفت و گاز سال 98

شركت ملي نفت هر ساله اقدام به انتشار فهارس بهاي اختصاصي صنعت نفت مي نمايد تا در قراردادهاي صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار گيرند. هر يك از رديفهاي فهارس بهاي مذكور داراي آناليزي است كه در هنگام پيشنهاد قيمت در مناقصه و يا تهيه قيمت هاي جديد مورد استفاده قرار مي گيرند. به همين منظور فايل اكسل آناليزهاي ...

نرم افزار تعیین دامنه متناسب

تعيين دامنه متناسب بر اساس بخشنامه شماره 94/158764 مورخ 94/07/13 با موضوع: "دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دومرحله اي  ويرايش سوم" با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 94/158764 مورخ 94/07/13 سازمان برنامه و بودجه كشور جهت ارزيابي مالي مناقصه گران در مناقصات يك و دو مرحله اي شريف سافت اقدام به طرح ريزي نرم ...

تخفیف برای مشتریان سایت

با سلام و احترام، به پاس همراهي و اعتماد شما دوستان در طي  سالهاي فعاليت شريف سافت از اين به بعد و به مدت نا محدود براي دوستاني كه قبلاً اقدام به خريد از سايت نموده باشند تخفيفي معادل 5% در كليه خريد هاي بعدي و بصورت خودكار در سبد خريد ايشان اعمال خواهد شد. توجه داشته باشيد كه براي استفاده از ...

آنالیز کلیه ردیفهای فهارس بهای سال 97 در فرمت اکسل

آنالیز کلیه ردیفهای فهارس بهاي سال 97در فرمت اکسل در قراردادهایی که بر اساس فهارس بهای منتشره سازمان برنامه و شرایط عمومی پیمان منعقد می گردند دفاتر فنی پیمانکار، مشاور و کارفرما در مقاطعی نیاز به آنالیز بهای ردیفهای فهرست بها دارند.در ادامه برخی از کاربردهای آنالیز های مذکور را خواهید خواند. در هنگام پیشنهاد قیمت  پیمانکاران می بایست کلیه ردیفها مندرج در جدول ...

آنالیز بهای فهارس بهای اختصاصی نفت و گاز سال 97

شركت ملي نفت هر ساله اقدام به انتشار فهارس بهاي اختصاصي صنعت نفت مي نمايد تا در قراردادهاي صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار گيرند. هر يك از رديفهاي فهارس بهاي مذكور داراي آناليزي است كه در هنگام پيشنهاد قيمت در مناقصه و يا تهيه قيمت هاي جديد مورد استفاده قرار مي گيرند. به همين منظور فايل اكسل آناليزهاي ...

اطلاعیه در خصوص دانلود بروزرسانی فایلهای خریداری شده

لطفا جهت بروزرساني آناليز هاي خريداري شده از سايت، اعلاميه زير را دانلود و مطالعه فرماييد. دانلود

آنالیز بهای فهارس بهای اختصاصی نفت و گاز سال 96

شركت ملي نفت هر ساله اقدام به انتشار فهارس بهاي اختصاصي صنعت نفت مي نمايد تا در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گيرند. هر يك از رديفهاي فهارس بهاي مذكور داراي آناليزي است كه در هنگام پيشنهاد قيمت در مناقصه و يا تهيه قيمت هاي جديد مورد استفاده قرار مي گيرند. به همين منظور فايل اكسل آناليزهاي فهارس بهاي نفت آماده و ...

آنالیز کلیه ردیفهای فهارس بهای سال 96 در فرمت اکسل

آنالیز کلیه ردیفهای فهارس بهاي سال 96 در فرمت اکسل در قراردادهایی که بر اساس فهارس بهای منتشره سازمان برنامه و شرایط عمومی پیمان منعقد می گردند دفاتر فنی پیمانکار، مشاور و کارفرما در مقاطعی نیاز به آنالیز بهای ردیفهای فهرست بها دارند.در ادامه برخی از کاربردهای آنالیز های مذکور را خواهید خواند. در هنگام پیشنهاد قیمت  پیمانکاران می بایست کلیه ردیفها مندرج در ...

آنالیز کلیه ردیفهای فهارس بهای سال 95 در فرمت اکسل

آنالیز کلیه ردیفهای فهارس بهاي سال 95 در فرمت اکسل در قراردادهایی که بر اساس فهارس بهای منتشره سازمان برنامه و شرایط عمومی پیمان منعقد می گردند دفاتر فنی پیمانکار، مشاور و کارفرما در مقاطعی نیاز به آنالیز بهای ردیفهای فهرست بها دارند.در ادامه برخی از کاربردهای آنالیز های مذکور را خواهید خواند. در هنگام پیشنهاد قیمت  پیمانکاران می بایست کلیه ردیفها مندرج در ...

آنالیز فهرست بهای صنعت نفت سال 95 در فرمت اکسل

شركت ملي نفت هر ساله اقدام به انتشار فهارس بهاي اختصاصي صنعت نفت مي نمايد تا در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گيرند. هر يك از رديفهاي فهارس بهاي مذكور داراي آناليزي است كه در هنگام پيشنهاد قيمت در مناقصه و يا تهيه قيمت هاي جديد مورد استفاده قرار مي گيرند. به همين منظور فايل اكسل آناليزهاي فهارس بهاي نفت آماده و ...
logo-samandehi