استعلام ها

 

مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری (منتشره سازمان برنامه و بودجه)

مقدمه
جدول کدگذاری پرسش ها و پاسخ ها
اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
آیین نامه اجرایی ماده ۸۱
بخشنامه متر مربع زیربنا
تضمین
تعدیل و مابه التفاوت
شرایط عمومی پیمان
فهرست بها
مالیات بر ارزش افزوده
نحوه ارائه پیشنهاد قیمت
نحوه محاسبه برآورد به هنگام در سه ماهه اول سال ۹۴

 

استعلامهای اخذ شده از طرف شرکت های مختلف از سازمان برنامه و بودجه

اضافه بهای ۱۰ درصد به ردیفهای اندود سیمانی یا گچ و خاک روی رابیتس
بالاسری در تعدیل منفی
پلاستوفوم
تاخیر در پرداخت تعدیل (۱)
تاخیر در پرداخت تعدیل(۲)
تاخیر در پرداخت تعدیل(۳)
تعلیق
تعیین درصد کاهش حق الزحمه
تمدید بابت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل
جریمه تاخیر
چارچوب موضوع قرارداد
حق الزحمه نظارت عالیه
داوری
رابیتس زیر اندود
ضریب بالاسری
ضریب مصالح پایکار
فارسی بر کردن سنگ
فهرست منضم به پیمان(۱)
فهرست منضم به پیمان(۲)
قالب بندی پدستال
قیمت جدید (۱)
قیمت جدید(۲)
قیمت جدید(۳)
کسر بهای ۱۵ درصد از سنگ تیشه ای گندمک
لقمه بتنی
ماهیچه بتنی روی لوله های تاسیساتی
متمم قرارداد
وال پست
وندور لیست
logo-samandehi