تعدیل صورت وضعیت 1 و 2 پروژه حفاری چاههای مشاهده ای در سطح استان کرمانشاه

فایل اکسل آنالیز بهای فهرست بهای خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 99 – نشریه ۵۱

فایل اکسل آنالیز بهای فهرست بهای خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز سال 99 – نشریه ۵۲

فایل اکسل آنالیز بهای فهرست بهای خطوط لوله گاز شهری سال 99 – نشریه ۵۳

فایل اکسل آنالیز بهای فهرست بهای نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) سال 99 – نشریه ۵۸

فایل اکسل آنالیز بهای فهرست بهای گازرسانی به صنایع سال 99 – نشریه ۵۴

فایل اکسل آنالیز بهای فهرست بهای خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 99 – نشریه ۵۶

فایل اکسل آنالیز بهای فهرست بهای نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز سال 99 – نشریه ۵۹

فایل اکسل آنالیز بهای فهرست بهای نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای سال 99 – نشریه ۶۰

فایل اکسل آنالیز بهای فهرست بهای نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها سال 99 – نشریه ۶۱

logo-samandehi