عملیات اجرای شبکه گاز شهرک صنعتی لیا فاز قدیم و جدید بهمراه خط تغذیه و ساختمان 2 ایستگاه تقلیل فشار

logo-samandehi