گازرسانی به روستاهای سوته کش-اسب مرد-کش آباد علیا و سفلی.

logo-samandehi