فایل اکسل آنالیز بهای فهرست بهای نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز سال 98 – نشریه ۵۹

logo-samandehi