گازرسانی به حفرات خالی شهرستان قزوین (شماره مناقصه 21-99)

logo-samandehi