پیشنهاد قیمت

((آموزش تهیه اسناد پیشنهاد قیمت جهت شرکت در مناقصه))

جهت دانلود مقاله نحوه تهیه پیشنهاد قیمت به قلم آقای مهندس سعید سمیعی روی لینک روبرو کلیک کنید.

رایگان – خرید

منظور از اسناد پیشنهاد قیمت اسناد و مدارکی است که پیمانکار می بایست بسته به الزمات کارفرما و بخشنامه های نافذ در مناقصه تهیه و به صورت سربسته جهت شرکت در مناقصه به کارفرما یا مشاور ارسال نماید.این اسناد در بیشتر موارد در سه پاکت جداگانه تهیه و تحویل می گردند.(پاکت الف “حاوی تضمین شرکت در مناقصه”، پاکت ب”حاوی مدارک شرکت و جداول خود اظهاری فنی، بازگانی و …” و پاکت ج “حاوی جداول پیشنهاد قیمت”).

در این آموزش تهیه اسناد پاکت “ج” و بر اساس بخشنامه های شماره ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ مورخ ۹۶/۰۳/۳۱  و شماره۱۰۰/۷۶۵۷۴ مورخ ۸۷/۰۸/۱۹ توضیح داده خواهد شد.(با عنایت به ابلاغ بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹، بخشنامه قبلی به شماره ۵۴/۴۹۵۱-۵۴۵۳/۱۰۲  ملغی گردید)

به طور کلی برای ارائه پیشنهاد قیمت بر اساس بخشنامه ها مذکور می بایست هشت جدول با نامهای زیر تکمیل و به انضمام برگ پیشنهاد قیمت در پاکت “ج” قرار داده شود :

جداول بخشنامه ۹۶/۱۲۳۲۵۷۹ :

جدول شماره ۱ (ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها)
جدول شماره ۲ (ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند بر حسب فهرست بهای رشته)
جدول شماره ۳ (مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب حسب هر فصل)
جدول شماره ۴ (مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر رشته و کل کار)
جدول شماره ۵(تجزیه بهای اقلام کار)
جدول شماره ۶(تجزیه بهای هزینه بالاسری)

جداول بخشنامه ۱۰۰/۷۶۵۷۴

جدول الف (مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل)
جدول ب (مبلغ و ضریب پیشنهاری جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه)
جدول پ (مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل)

برای دانلود فرم خام جداول “۱ الی ۶” و “الف، ب و پ” در فرمت اکسل کلیک کنید.

نحوه تکمیل جداول فوق را با ذکر یک مثال ساده شرح می دهیم:

فرض می کنیم برآورد منضم به اسناد مناقصه شامل ردیفهای زیر است.

آیتم فهرست بها شرح واحد بهای واحد مقدار بهای کل
۱۱۰۱۰۱۰۱ ابنیه بوته کنی در زمین‌های پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه‌های آن از محل عملیات. مترمربع ۱۸۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰
۱۱۰۶۰۱۰۱ ابنیه تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی درپی ها و شناژهای پی. مترمربع ۲۱۸,۵۰۰ ۳۰۰ ۶۵,۵۵۰,۰۰۰
۱۱۰۷۰۱۰۱ ابنیه تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر تا ۱۰ میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. کیلوگرم ۲۸,۶۰۰ ۵۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰
۱۱۰۷۰۱۰۲ ابنیه تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. کیلوگرم ۲۴,۲۰۰ ۱۴۰ ۳,۳۸۸,۰۰۰
۱۱۰۷۰۱۰۳ ابنیه تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد ساده به قطر۲۰ و بیش از ۲۰ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. کیلوگرم ۲۲,۸۰۰ ۲۰۰ ۴,۵۶۰,۰۰۰
۱۱۰۸۰۱۰۶ ابنیه تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال. مترمکعب ۱,۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۰ ۱۷۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۱۰۱ ابنیه تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن. کیلوگرم ۲۸,۴۰۰ ۵۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰۹۰۲۰۱ ابنیه تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک تیرآهن. کیلوگرم ۲۲,۴۰۰ ۲۲۰۳۱۱ ۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۲۲۰۳۱۱ ابنیه تهیه و نصب سنگ پلاک امپرادور در سطوح افقی به ضخامت ۱/۵ تا ۲ سانتی متر مترمربع ۸۰۰,۰۰۰ ۲۵۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰۱۰۱۰۱ تاسیسات مکانیکی لوله فولادی سیاه درز دار، به ‌قطر نامی ۱۵ (یک دوم اینچ). مترطول ۱۴۷,۵۰۰ ۲۰۰ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰۸۰۱۰۲ تاسیسات مکانیکی قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی ۲۰. عدد ۸۶۲,۰۰۰ ۳۰۰ ۲۵۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۳۰۹۰۱۰۱ تاسیسات برقی کابل ۳/۶/۶ کیلو ولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه سیمه، با هادی مسی، عایق پلیاتیلن کراس لینک و پوشـش خارجی پی. وی. سی از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. مترطول ۶۳۳,۰۰۰ ۴۰۰ ۲۵۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۳۱۴۰۱۰۱ تاسیسات برقی فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار  یا تندکار ۲ تا ۶ آمپر اندازه  E27,DII . عدد ۱۹۴,۵۰۰ ۲۳۰ ۴۴,۷۳۵,۰۰۰
    جمع کل برآورد ۱,۰۸۲,۰۳۱,۰۰۰
    بالاسری (۱.۳۰) ۳۲۴,۶۰۹,۳۰۰
    جمع ۱,۴۰۶,۶۴۰,۳۰۰
    تجهیز (۴%) ۴۳,۲۸۱,۲۴۰
جمع کل برآورد با ضرایب ۱,۴۴۹,۹۲۱,۵۴۰

جدول شماره ۱ (نزولی بها):

برای تهیه جدول شماره ۱ کلیه ردیفهای برآورد به صورت نزولی بر اساس هزینه کل آن بدون احتساب ضریب بالاسری و تجهیز کارگاه مرتب می گردند.با توجه به مثال فوق جدول ۱ به شکل زیر محاسبه می گردد.

مشاهده جدول ۱

نکات :

بهای کل ردیفهایی که برای اجرای کامل یک قلم از کار به یکدیگر وابسته هستند، مانند ردیفهای اضافه بها، باید با بهای کل ردیفهای اصلی جمع و با شماره و شرح ردیف در جدول ۱ وارد شوند.

جدول شماره ۲ (ردیفهای حائز اهمیت ۸۰%) :

برای تکمیل جدول شماره ۲ می بایست ردیفهایی که جمع مبلغ کل آنها (بدون احتساب بالاسری و تجهیز کارگاه) معادل حداقل ۸۰% مبلغ کل برآورد می باشند جدا شوند و در جدول ۲ به شکل زیر وارد شوند.

مشاهده جدول ۲

همانطور که ملاحظه می گردد از مجموع ۱۳ ردیف برآورد می بایست ۴ ردیف را آنالیز کنیم (جمع مبلغ ۴ ردیف مذکور ۸۱.۷۹% مبلغ کل برآورد است).باید توجه داشت که درصد ۸۰ حداقل درصدی است که می بایست آنالیز شوند و اگر بیشتر از درصد فوق آنالیز شود مانعی ندارد.همچنین حداکثر تعداد ردیفهایی که آنالیز می شود ۵۰ عدد است.

جدول شماره ۵(تجزیه بهای اقلام کار)

پس از مشخص شدن جدول ۲ می بایست آنالیز های ردیفهای جدول شماره ۲ محاسبه شوند (جدول ۵) و پس از آن جدول ۳ و ۴ را تنظیم کنیم.

*با توجه به اینکه ردیف ۲۲۰۳۱۱ فهرست ابنیه از نوع ستاره دار می باشد (ردیفی که در فهرست بهای پایه فاقد شرح و بهای واحد است) می بایست خودمان آن را آنالیز کنیم و برای مابقی ردیفها میتوانیم از آنالیز های سازمان برنامه استفاده کرد و نرخ عوامل آنها را بروزرسانی نمود.

برای آنالیز ردیف ۲۲۰۳۱۱ مانند مثال مندرج در صفحه “آموزش قیمت جدید” عمل می کنیم و برای مابقی ردیفها از نرخ عوامل سال ۹۵ شرکت نفت (یا مراجع دیگر) استفاده می نماییم.(بهترین روش برای آنالیز، تحقیقات محلی و استفاده از نرخ عوامل واقعی در محل اجرای کار است اما با توجه به اینکه عموماً مدت زمان پیشنهاد قیمت محدود است در بیشتر موارد به بروز رسانی نرخ عوامل نیروی انسانی از مراجع معتیر و استعلام قیمت مصالح عمده از بازار کفایت می گردد)

برای دانلود نرخ عوامل مراجع مختلف به این صفحه مراجعه نمایید.

پس از بروز رسانی آنالیزهای جدول ۸۰% با نرخ عوامل سال ۹۵ شرکت نفت (یا نرخ عوامل مشابه) و استعلام مصالح اصلی از بازار به آنالیز های زیر می رسیم.

مشاهده جدول ۵

نکات :

  • برای مصالحی که مشمول هزینه حمل هستند (مثل سیمان، آهن آلات، مصالح سنگی و …) در آنالیز می بایست هزینه حمل حداکثر تا ۳۰ کیلومتر دیده شود اما برای دیگر مصالح باید هزینه های حمل از محل تامین تا انبار کارگاه و بار اندازی لحاظ گردد.
  • برای قسمت نیروی انسانی و ماشین آلات می توان هزینه را بصورت یک قلم و بر اساس استعلامات کارگاهی درج نمود ولی برای مصالح و حمل درج تفکیکی عوامل الزامی است. (مثال)

جدول شماره ۳(مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب حسب هر فصل)

پس از محاسبه آنالیزها و انتقال نتایج آن به برگه مالی جدول شماره ۳ به صورت زیر تکمیل می گردد.

مشاهده جدول ۳ (اولیه)

همانطور که ملاحظه می شود فصولی که آیتمی از آنها در جدول ۲ (۸۰%) قرار نگرفته است فاقد مبلغ پیشنهادی می باشند که برای آنها یا می بایست آنالیز بها تهیه شود یا با توجه به نوع کار و اطلاعات بازار مبلغی به عنوان پیشنهاد در نظر بگیریم تا جدول ۳ تکمیل گردد.

در این مثال ضریب ۱.۰۰ نسبت به برآورد بعنوان قیمت پیشنهادی برای مابقی فصول در نظر گرفته می شود.پس از اعمال ضریب ۱.۰۰ به سایر ردیفها جدول ۳ به شکل زیر تکمیل می گردد.

مشاهده جدول ۳ (نهایی)

جدول شماره ۴ (مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر رشته و کل کار)

پس از تکمیل جداول فوق بشرح پیشگفته جدول چهار بشکل زیر تکمیل می گردد.

مشاهده جدول شماره ۴

جدول شماره ۶(تجزیه بهای هزینه بالاسری)

طبق بخشنامه شماره ۱۲۳۲۵۷۹، در صورتیکه پیمانکار مایل به ارائه تخفیف در بالاسری باشد می بایست آنالیز خود را به شرح زیر ارائه نماید. همچنین حداکثر تخفیف مجاز در بخش بالاسری ۱۰% می باشد.

مشاهده جدول شماره ۶

در مناقصاتی که تنها بخشنامه شماره ۱۲۳۲۵۷۹ نافذ می باشد، ارائه ۶ جدول فوق به انضمام برگه پیشنهاد قیمت در پاکت “ج” کفایت می کند و اگر علاوه بر بخشنامه مذکور بخشنامه ۷۶۵۷۴ نیز نافذ باشد پیمانکار می بایست علاوه بر جداول پنج گانه فوق جداول “الف”، “ب” و “پ” را نیز در پاکت “ج” گذارده و ارائه دهد.

جدول الف (مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل)

جدول ب (مبلغ و ضریب پیشنهاری جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه)

جدول پ (مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل)

جداول “الف”، “ب” و “پ” که به جداول ضریب فصلی نیز معروف هستند با عنایت به اطلاعات وارد شده در جداول ۱ الی ۵ به شکل زیر محاسبه می گردند.

مشاهده جدول “الف”

مشاهده جدول “ب”

مشاهده جدول “پ”

در صورت تمایل به تهیه اسناد پیشنهاد قیمت توسط ما، شریف سافت آمادگی دارد اسناد مذکور را طبق بخشنامه های فوق و توسط کارشناسان خبره با بالا ترین کیفیت و در حداقل زمان تهیه و در اختیارتان قرار دهد.

جهت ثبت سفارش کلیک کنید.

logo-samandehi