آنالیز کلیه ردیفهای فهارس بهای سال 97 در فرمت اکسل

آنالیز کلیه ردیفهای فهارس بهاي سال 97در فرمت اکسل در قراردادهایی که بر اساس فهارس بهای منتشره سازمان برنامه و شرایط عمومی پیمان منعقد می گردند دفاتر فنی پیمانکار، مشاور و کارفرما در مقاطعی نیاز به آنالیز بهای ردیفهای فهرست بها دارند.در ادامه برخی از کاربردهای آنالیز های مذکور را خواهید خواند. در هنگام پیشنهاد قیمت  پیمانکاران می بایست کلیه ردیفها مندرج در جدول ...

آنالیز بهای فهارس بهای اختصاصی نفت و گاز سال 97

شركت ملي نفت هر ساله اقدام به انتشار فهارس بهاي اختصاصي صنعت نفت مي نمايد تا در قراردادهاي صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار گيرند. هر يك از رديفهاي فهارس بهاي مذكور داراي آناليزي است كه در هنگام پيشنهاد قيمت در مناقصه و يا تهيه قيمت هاي جديد مورد استفاده قرار مي گيرند. به همين منظور فايل اكسل آناليزهاي ...

اطلاعیه در خصوص دانلود بروزرسانی فایلهای خریداری شده

لطفا جهت بروزرساني آناليز هاي خريداري شده از سايت، اعلاميه زير را دانلود و مطالعه فرماييد. دانلود

آنالیز بهای فهارس بهای اختصاصی نفت و گاز سال 96

شركت ملي نفت هر ساله اقدام به انتشار فهارس بهاي اختصاصي صنعت نفت مي نمايد تا در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گيرند. هر يك از رديفهاي فهارس بهاي مذكور داراي آناليزي است كه در هنگام پيشنهاد قيمت در مناقصه و يا تهيه قيمت هاي جديد مورد استفاده قرار مي گيرند. به همين منظور فايل اكسل آناليزهاي فهارس بهاي نفت آماده و ...

آنالیز کلیه ردیفهای فهارس بهای سال 96 در فرمت اکسل

آنالیز کلیه ردیفهای فهارس بهاي سال 96 در فرمت اکسل در قراردادهایی که بر اساس فهارس بهای منتشره سازمان برنامه و شرایط عمومی پیمان منعقد می گردند دفاتر فنی پیمانکار، مشاور و کارفرما در مقاطعی نیاز به آنالیز بهای ردیفهای فهرست بها دارند.در ادامه برخی از کاربردهای آنالیز های مذکور را خواهید خواند. در هنگام پیشنهاد قیمت  پیمانکاران می بایست کلیه ردیفها مندرج در ...

آنالیز کلیه ردیفهای فهارس بهای سال 95 در فرمت اکسل

آنالیز کلیه ردیفهای فهارس بهاي سال 95 در فرمت اکسل در قراردادهایی که بر اساس فهارس بهای منتشره سازمان برنامه و شرایط عمومی پیمان منعقد می گردند دفاتر فنی پیمانکار، مشاور و کارفرما در مقاطعی نیاز به آنالیز بهای ردیفهای فهرست بها دارند.در ادامه برخی از کاربردهای آنالیز های مذکور را خواهید خواند. در هنگام پیشنهاد قیمت  پیمانکاران می بایست کلیه ردیفها مندرج در ...

آنالیز فهرست بهای صنعت نفت سال 95 در فرمت اکسل

شركت ملي نفت هر ساله اقدام به انتشار فهارس بهاي اختصاصي صنعت نفت مي نمايد تا در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گيرند. هر يك از رديفهاي فهارس بهاي مذكور داراي آناليزي است كه در هنگام پيشنهاد قيمت در مناقصه و يا تهيه قيمت هاي جديد مورد استفاده قرار مي گيرند. به همين منظور فايل اكسل آناليزهاي فهارس بهاي نفت آماده و ...

آنالیز فهارس بهای 94 به قبل در فرمت Excel با نرخ عوامل

آنالیز کلیه ردیفهای فهارس بها سال 94 و قبل از آن در قراردادهایی که بر اساس فهارس بهای منتشره سازمان برنامه و شرایط عمومی پیمان منعقد می گردند دفاتر فنی پیمانکار، مشاور و کارفرما در مقاطعی نیاز به آنالیز بهای ردیفهای فهرست بها دارند.در ادامه برخی از کاربردهای آنالیز های مذکور را خواهید خواند. در هنگام پیشنهاد قیمت پیمانکاران می بایست کلیه ...

کیبورد فارسی اصلاح شده برای ویندوز 10 و 8.1

در اين كيبورد محل كليدهاي "ژ" و "پ" اصلاح شده و نيز حروف "ي" و "ك" اصلاح شده بجاي "ی" و "ک" قبلي جايگزين شده اند. (البته اين جايگزيني بخصوص در ماكرونويسي ها نمود بيشتري دارد . در محيط هاي ماكرونويسي حرف "ی" معادل ؟ قرار مي گرفت كه مشكل ساز بود.) Farsi_Keyboard_for_Win 10 and Win8.1      
logo-samandehi