دانلود آنالیز فهارس بهای نفت و گاز با فرمت pdf

 

فایل pdf آنالیز بهای فهارس نفت و گاز سال ۹۴

جهت دانلود رایگان روی لینک دانلود کلیک نمایید

خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز (نشریه ۵۱)

download

خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز (نشریه ۵۲)

download

خطوط لوله گاز شهری (نشریه ۵۳)

download

گازرسانی به صنایع (نشریه ۵۴)

download

خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز (نشریه ۵۶)

download

نصب پالایشگاه های نفت و گاز، واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی (نشریه ۵۸)

download

نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز (نشریه ۵۹)

download

نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای (نشریه ۶۰)

download

نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها (نشریه ۶۱)

download

تعمیرات پالایشگاه (نشریه ۶۲)

download

تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز (نشریه ۶۳)

download

 

فایل pdf آنالیز بهای فهارس نفت و گاز سال ۹۲

جهت دانلود رایگان روی لینک دانلود کلیک نمایید

خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز (نشریه ۵۱)

download

خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز (نشریه ۵۲)

download

خطوط لوله گاز شهری (نشریه ۵۳)

download

گازرسانی به صنایع (نشریه ۵۴)

download

خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز (نشریه ۵۶)

download

نصب پالایشگاه های نفت و گاز، واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی (نشریه ۵۸)

download

نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز (نشریه ۵۹)

download

نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای (نشریه ۶۰)

download

نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها (نشریه ۶۱)

download

 

فایل pdf آنالیز بهای فهارس نفت و گاز سال ۸۷

جهت دانلود رایگان روی لینک دانلود کلیک نمایید

خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز (نشریه ۵۱)

download

خطوط لوله گاز شهری (نشریه ۵۳)

download

گازرسانی به صنایع (نشریه ۵۴)

download

خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز (نشریه ۵۶)

download

نصب پالایشگاه های نفت و گاز، واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی (نشریه ۵۸)

download

نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز (نشریه ۵۹)

download

نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای (نشریه ۶۰)

download

نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها (نشریه ۶۱)

download

 

logo-samandehi