دانلود آنالیز فهارس بهای سازمان برنامه با فرمت pdf

دفتر نظام فنی اجرایی طی سال های متمادی با همکاری و همفکری کارشناسان ذیصلاح دستگاه های دستندرکار نظام اجرایی کشور مبادرت به تدوین متون و تجزیه بها برای فهارس بهای پایه نموده است و همه ساله با اخذ بازخوردها و نظرات دریافت شده تغییرات اصلاحی لازم را در فهارس بهای پایه اعمال می نماید.
تجزیه بهای مربوط به هر کدام از ردیف های فهارس بهای پایه ـ براساس کتب و مراجع فنی و با توجه به شیوه های اجرایی معمول کشور و کارسنجی عملیات اجرائی ـ به عنوان گنجینه ای ارزشمند در مدیریت و اجرای پروژه ها تهیه شده است. علیرغم سعی و اهتمام صورت گرفته در تدوین آن ها، مدارک تهیه شده خالی از خطا و اشکال نمی باشد. از این رو جدول های تجزیه بهای مربوط به ردیف های فهارس بهای پایه در رشته های مختلف برای بررسی و استفاده جامعه فنی، نقد، اصلاح و ارتقای آنها در پایگاه اطلاع رسانی معاونت منتشر می گردد. همانگونه که در کلیات فهارس بها نیز اشاره شده است این مدارک از نظر حل و فصل مسائل و مشکلات حین اجرا و همچنین رفع ابهام پیش آمده در استفاده از فهارس بهای پایه، قابل استناد نمی باشد.

(برگرفته از : سازمان برنامه و بودجه کشور-نظام فنی و اجرایی کشور)

 

فایل pdf آنالیز فهارس بهای سازمان برنامه سال ۹۷

جهت دانلود رایگان روی لینک دانلود کلیک نمایید

رشته ابنیه

download

رشته تاسیسات مکانیکی

download

رشته تاسیسات برقی

download

رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه

download

رشته راهداری

download

رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن

download

رشته انتقال و توزیع آب روستایی

download

رشته شبکه توزیع آب

download

رشته سدسازی

download

رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

download

رشته آبیاری زهکشی

download

رشته آبیاری تحت فشار

download

رشته آبخیزداری و منابع طبیعی

download

رشته خطوط انتقال آب

download

رشته چاه

download

رشته ترمیم و بازسازی قنات

download

رشته نوار حفاری

download

 

فایل pdf آنالیز فهارس بهای سازمان برنامه سال ۹۴

جهت دانلود رایگان روی لینک دانلود کلیک نمایید

رشته ابنیه

download

رشته تاسیسات مکانیکی

download

رشته تاسیسات برقی

download

رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه

download

رشته راهداری

download

رشته انتقال و توزیع آب روستایی

download

رشته شبکه توزیع آب

download

رشته سدسازی

download

رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

download

رشته آبیاری زهکشی

download

رشته آبیاری تحت فشار

download

رشته آبخیزداری و منابع طبیعی

download

رشته خطوط انتقال آب

download

رشته چاه

download

رشته ترمیم و بازسازی قنات

download

 

فایل pdf آنالیز فهارس بهای سازمان برنامه سال ۸۹

جهت دانلود رایگان روی لینک دانلود کلیک نمایید

رشته ابنیه

download

رشته تاسیسات مکانیکی

download

رشته تاسیسات برقی

download

رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه

download

رشته راهداری

download

رشته انتقال و توزیع آب روستایی

download

رشته شبکه توزیع آب

download

رشته سدسازی

download

رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

download

رشته آبیاری زهکشی

download

رشته آبیاری تحت فشار

download

رشته آبخیزداری و منابع طبیعی

download

رشته خطوط انتقال آب

download

رشته چاه

download

رشته ترمیم و بازسازی قنات

download

رشته ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال ۸۷

download

 

logo-samandehi