آنالیز ردیفهای فهارس بهای سال 1400 در فرمت اکسل (Excel)

آنالیز ردیفهای فهارس بهای سال ۱۴۰۰ در فرمت اکسل (Excel)

مشاهده فرمت اول

مشاهده فرمت دوم

لیست ردیفهای دارای آنالیز

فایل اکسل آنالیز بهای فهارس بهای سال ۱۴۰۰

آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۱۳۹۶ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۷۶۰ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۱۴۰۱  فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای مرمت بناهای تاریخی سال ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۱۰۲۲  فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای راه و باند سال ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۵۶۷ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۶۴۷ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای نگهداری راه آهن ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۴۳ فایل اکسل است)
رایگان – خرید
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای ترمیم نوار حفاری ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۱۱ فایل اکسل است)
رایگان – خرید
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای خطوط انتقال آب سال ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۲۹۹ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۲۵۹ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای چاه سال ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۴۳۵ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۳۴۵ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای سدسازی سال ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۳۱۷ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۲۹۷ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۲۷۱ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۱۷۰ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای آبیاری تحت فشار سال ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۲۶۷ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۰ (فایل فشرده حاوی ۶۴۷ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای فهرست بهای بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب روستایی (فایل فشرده حاوی ۵۴۹ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب (فایل فشرده حاوی ۹۳ فایل اکسل است)
رایگان – خرید
آنالیز بهای ردیفهای خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق (فایل فشرده حاوی ۲۹۹ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق (فایل فشرده حاوی ۵۶۵ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق (فایل فشرده حاوی ۱۵۰۰ فایل اکسل است)
آنالیز بهای ردیفهای نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق (فایل فشرده حاوی ۸۳۱ فایل اکسل است)

در قراردادهایی که بر اساس فهارس بهای منتشره سازمان برنامه و شرایط عمومی پیمان منعقد می گردند دفاتر فنی پیمانکار، مشاور و کارفرما در مقاطعی نیاز به آنالیز بهای ردیفهای فهرست بها دارند.در ادامه برخی از کاربردهای آنالیز های مذکور را خواهید خواند.

در هنگام پیشنهاد قیمت  پیمانکاران می بایست کلیه ردیفها مندرج در جدول شماره ۲ را آنالیز نموده و قیمت پیشنهادی خود را ارائه نمایند. لذا داشتن آنالیز بهای ردیفهای فهرست جهت بروز رسانی و ارائه قیمت در زمان مناقصه بسیار حائز اهمیت می باشد.(جهت مطالعه آموزش پیشنهاد قیمت کلیک کنید)

همچنین در زمان اجرای کار ممکن است آیتم هایی به پیمانکار ارجاع گردد که برای آنها در قرارداد یا فهرست بهای منضم به پیمان قیمتی پیش بینی نشده باشد.طبق تعاریف فهرست بها و شرایط عمومی پیمان به این دسته آیتم ها “قیمت جدید” اطلاق گردیده که پیمانکار می بایست بلافاصله پس از ارجاع کار جدید نسبت به آنالیز بها و ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نماید. در این پروسه نیز داشتن آنالیز های فهرست بها می تواند بسیار کارساز باشد به این دلیل که بیشتر قیمت های جدید دارای ردیفها مشابه در فهرست بها می باشند و پیمانکاران می توانند با اعمال تغییرات دلخواه آنالیزهای موجود را ویرایش و با توجه به شرایط پروژه بروزرسانی نمایند.(جهت مطالعه آموزش تهیه قیمت جدید کلیک کنید)

از طرف دیگر مقادیر موجود در آنالیز بهای ردیفهای فهرست می تواند ملاک خوبی برای بررسی و اصلاح قیمت های جدید ارسالی پیمانکاران توسط مشاورین و کارفرمایان باشد.

logo-samandehi