نرخ عوامل

عوامل تاثیر گذار در قیمت ردیفهای فهرست بها به چهار گروه نیروی انسانی ،مصالح ،ماشین آلات و تجهیزات ، و حمل تقسیم بندی میگردند.داشتن نرخ این عوامل برای تهیه و رسیدگی آنالیز بهای ردیفهای قیمت جدید نقش بسزایی دارد.

در این زمینه مراجعی مانند سندیکای شرکتهای ساختمانی ، اداره آمار و شرکت نفت،در دوره های مختلف اقدام به انتشار نرخ عوامل مربوطه نموده اند.

به همین منظور فایل اکسل نرخ عوامل سازمان برنامه، سازمان آمار و شرکت نفت آماده شده و از طریق لینک های زیر قابل خریداری و دانلود می باشند:

 

جهت دانلود رایگان فایلهای pdf نرخ عوامل مراجع مختلف روی لینکهای زیر کلیک کنید.

فایل PFD نرخ عوامل مراجع مختلف

شرح

مرجع

دستمزد نیروی انسانی سال ۹۶

نظام فنی و اجرایی کشور

(سازمان برنامه و بودجه)

نرخ مصالح سال ۹۶
نرخ ماشین آلات سال ۹۶
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت سال ۸۳

شرکت ملی نفت ایران

فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت سال ۸۴
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت سال ۸۶
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت سال ۸۷
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت سال ۹۱
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت سال ۹۲
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت سال ۹۳
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت سال ۹۴
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت سال ۹۵  
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت سال ۹۶
فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت سال ۹۷
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی – نیمه دوم سال ۸۹

سازمان آمار ایران 

 

دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی – نیمه اول سال ۹۰
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی – نیمه دوم سال ۹۰
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی – نیمه اول سال ۹۱
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی – نیمه دوم سال ۹۱
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی – نیمه اول سال ۹۲
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی – نیمه دوم سال ۹۲
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی – نیمه اول سال ۹۳
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی – نیمه دوم سال ۹۳
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی – نیمه اول سال ۹۴
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی – نیمه دوم سال ۹۴
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی – نیمه اول سال ۹۵
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی – نیمه دوم سال ۹۵
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی – نیمه اول سال ۹۶
دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی – نیمه دوم سال ۹۶
قیمت مصالح ساختمانی – نیمه دوم سال ۸۹
قیمت مصالح ساختمانی – نیمه اول سال ۹۰
قیمت مصالح ساختمانی – نیمه دوم سال ۹۰
قیمت مصالح ساختمانی – نیمه اول سال ۹۱
قیمت مصالح ساختمانی – نیمه دوم سال ۹۱
قیمت مصالح ساختمانی – نیمه اول سال ۹۲
قیمت مصالح ساختمانی – نیمه دوم سال ۹۲
قیمت مصالح ساختمانی – نیمه اول سال ۹۳
قیمت مصالح ساختمانی – نیمه دوم سال ۹۳
قیمت مصالح ساختمانی – نیمه اول سال ۹۴
قیمت مصالح ساختمانی – نیمه دوم سال ۹۴
قیمت مصالح ساختمانی – نیمه اول سال ۹۵
قیمت مصالح ساختمانی – نیمه دوم سال ۹۵
قیمت مصالح ساختمانی – نیمه اول سال ۹۶
قیمت مصالح ساختمانی – نیمه دوم سال ۹۶
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی – نیمه دوم سال ۸۹
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی – نیمه اول سال ۹۰
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی – نیمه دوم سال ۹۰
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی – نیمه اول سال ۹۱
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی – نیمه دوم سال ۹۱
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی – نیمه اول سال ۹۲
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی – نیمه دوم سال ۹۲
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی – نیمه اول سال ۹۳
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی – نیمه دوم سال ۹۳
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی – نیمه اول سال ۹۴
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی – نیمه دوم سال ۹۴
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی – نیمه اول سال ۹۵
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی – نیمه دوم سال ۹۵
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی – نیمه اول سال ۹۶ 
کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی – نیمه دوم سال ۹۶ 
 فهرست عوامل موثر در پروژه نمونه ابنیه – سه ماهه دوم تا چهارم سال ۹۰

سندیکای شرکتهای ساختمانی

نرخ دستمزد عوامل نیروی انسانی – سه ماهه چهارم سال ۹۱
نرخ عوامل مورد استفاده در فهرست بهای واحد پیشنهادی سال ۹۲ رشته راه،باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن – سال ۹۲
جدول ضرایب تبدیل دستمزد عوامل نیروی انسانی برحسب دستمزد کارگر ساده

 

فایل اکسل نرخ عوامل سازمان برنامه

خریدهای بیش از ۱۰۰ هزار تومان شامل ۲۰% تخفیف خواهند شد. جهت اعمال تخفیف بعد از انتخاب محصولات، کد تخفیف “۲۰” را وارد نمایید.

نرخ عوامل سال ۹۶ فهارس بهای سازمان برنامه download
 نرخ عوامل فهرست بهای ابنیه سال ۹۵
 نرخ عوامل فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۹۵
 نرخ عوامل فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای راه و باند سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای راهداری سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای انتقال و توزیع آب روستایی سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای شبکه توزیع آب سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای سدسازی سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای آبیاری تحت فشار سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای خطوط انتقال آب سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای چاه سال ۹۵
نرخ عوامل فهرست بهای ساخت و ترمیم قنات سال ۹۵

 

فایل اکسل نرخ عوامل سازمان آمار و نفت

خریدهای بیش از ۱۰۰ هزار تومان شامل ۲۰% تخفیف خواهند شد. جهت اعمال تخفیف بعد از انتخاب محصولات، کد تخفیف “۲۰” را وارد نمایید.

فایل اکسل نرخ عوامل سازمان آمار (نیمه اول و دوم سال ۹۲)
فایل اکسل نرخ عوامل سازمان آمار(نیمه اول و دوم سال ۹۳)  
فایل اکسل نرخ عوامل سازمان آمار(نیمه اول و دوم سال ۹۴)  
فایل اکسل نرخ عوامل شرکت نفت(سال ۹۷)
فایل اکسل نرخ عوامل شرکت نفت(سال ۹۶)
فایل اکسل نرخ عوامل شرکت نفت(سال ۹۵)
فایل اکسل نرخ عوامل شرکت نفت(سال ۹۴)  
فایل اکسل نرخ عوامل شرکت نفت(سال ۹۳)  
فایل نمونه(فایل نمونه حاوی ردیفهای محدودی از نرخ عوامل فوق و برای آشنایی با فایهای فوق قبل از خریداری می باشد) download
logo-samandehi