دانلود رایگان فایل اکسل (EXCEL) فهارس بهای نفت و گاز سال 1395

برای دانلود فایل اکسل فهارس بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز سال ۹۵ روی لینک های زیر کلیک نمایید.

فایل اکسل فهارس بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز سال ۹۵

خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز (نشریه ۵۱)

خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز (نشریه ۵۲)
خطوط لوله گاز شهری (نشریه ۵۳)
گازرسانی به صنایع (نشریه ۵۴)
خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز (نشریه ۵۶)
نصب پالایشگاه های نفت و گاز، واحد های پتروشیمی و واحد های تفکیک مایعات گازی (نشریه ۵۸)
نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز (نشریه ۵۹)
نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای (نشریه ۶۰)
نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها (نشریه ۶۱)
تعمیرات پالایشگاه (نشریه ۶۲)
تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز (نشریه ۶۳)

 

جهت دانلود رایگان فایل pdf فهارس بهای نفت و گاز سال ۹۵ روی لینک های زیر کلیک کنید :

نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت (نشریه ۱۱)
خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز (نشریه ۵۱)
خطوط لوله کمربندی تغذیه نفت و گاز (نشریه ۵۲)
خطوط لوله گاز شهری (نشریه ۵۳)
گازرسانی به صنایع (نشریه ۵۴)
خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز (نشریه ۵۶)
نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) (نشریه ۵۸)
نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز (نشریه ۵۹)
نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای (نشریه ۶۰)
نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها (نشریه ۶۱)
تعمیرات پالایشگاه (نشریه ۶۲)
تعمیرات خطوط لوله کمربندی،تغذیه و شبکه گاز (نشریه ۶۳)
logo-samandehi