فایل اکسل ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری

فایل اکسل ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری (بخشنامه شماره ۹۴/۶۹۴۱۶ مورخ ۹۴/۰۵/۰۵)

فهرست بهای رشته ابنیه

download

فهرست بهای رشته تاسیسات مکانیکی

download

فهرست بهای رشته تاسیسات برقی

download

فهرست بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه

download

فهرست بهای رشته راهداری

download

فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب

download

فهرست بهای رشته توزیع آب

download

فهرست بهای رشته چاه

download

فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی

download

فهرست بهای رشته سد سازی

download

فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب

download

فهرست بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی

download

فهرست بهای رشته ساخت و ترمیم قنات

download

فهرست بهای رشته آبیاری تحت فشار

download

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی

download
logo-samandehi