شرایط ترجمه

۱- در مرحله اول یک پاراگراف از متن درخواستی از طریق فرم سفارش اولیه برای مترجم(سایت) ارسال می شود. پس از بررسی آن توسط مترجم، ترجمه پاراگراف ارسالی به همراه مدت زمان تحویل و حق الزحمه آن برای مشتری ارسال می گردد.در صورت رضایت مشتری از کیفیت ترجمه و موافقت با حق الزحمه، ۵۰% کل مبلغ بعنوان پیش پرداخت توسط مشتری پرداخت و کل متن از طریق فرم سفارش نهایی ترجمه برای مترجم ارسال میگردد.

۲-با توجه ماهیت متون تخصصی از یک طرف و عدم تخصص مترجمین در کلیه رشته ها از طرف دیگر، قطعاً متن ترجمه نیاز به بازبینی و اصلاحات جزئی از طرف مشتری را خواهد داشت اما این اطمینان به شما داده میشود دقت ترجمه بطور تقریبی ۹۰ تا ۹۵ درصد متن اصلی خواهد بود.

۳- در صورتی که متن ارسالی دارای جدول، گراف، چارت و مانند آن باشد، مترجم تنها اقدام به ترجمه متون آن خواهد کرد و مسئولیتی در خصوص رسم آنها نخواهد داشت.(در صورت درخواست مشتری به جایگذاری آنها در متن هزینه آن بصورت جداگانه توافق خواهد شد)

۴- ترجمه بصورت تایپ شده با فرمت نرم افزار MS Word برای مشتری ارسال می گردد و مترجم مسئولیتی در قبال صفحه بندی، آرایش صفحات و مانند آن ندارد.

۵-در صورت عدم ارسال ترجمه در موعد مقرر از طرف مترجم روزانه ۲% از مبلغ کل ترجمه بعنوان جریمه دیرکرد از قسط دوم(نهایی) پرداخت کسر خواهد گردید.

تبصره: میزان جریمه فوق حداکثر ۲۰% مبلغ کل ترجمه خواهد بود و در صورت افزایش، و به درخواست مشتری کل مبلغ پرداخت شده به وی عودت می گردد. در اینصورت مترجم مسئولیتی در خصوص ترجمه و تحویل آن به مشتری را نخواهد داشت.

۶- مترجم هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای متن و اخذ مجوز از مراجع قانونی جهت انتشار آن را ندارد.

۷- در صورت دیرکرد در پرداخت قسط دوم از طرف مشتری، مدت تاخیر (از آماده شدن ترجمه که به اطلاع مشتری خواهد رسید تا زمان پرداخت)به مدت زمان  ترجمه اضافه خواهد شد.و در صورت تاخیر بیش از یک ماه، مترجم مسئولیتی در خصوص عودت پیش پرداخت و تحویل ترجمه و به مشتری نخواهد داشت.

logo-samandehi